Sat. Vulturul Str.Dunarii Nr.95 Mal drept, Maliuc, Judetul Tulcea, Romania
0723 523 838
rezervari@vulturulpescar.ro

CETATEA GRECO-ROMANA ARGAMUM

CETATEA GRECO-ROMANA ARGAMUM

Cetatea Greco – Romana Argamum

Cercetările arheologice desfaşurate aici în anii 1926 – 1932 şi din 1965 fară întrerupere au permis dezvelirea unor importante monumente şi schiţarea istoriei cetăţii pentru cele mai bine de 12 secole de existenţă. Cetatea, prima localitate de pe teritoriul de astăzi al României menţionată într-un izvor antic (Hecataios, Periegesis), a fost întemeiată la mijlocul sec. VII a.Chr. de către grecii din Asia Mică cu cel puţin o generaţie înaintea cetăţii Istros / Histria, într-o zonă cu urme de locuire din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului.

Din perioada arhaică datează un impresionant complex funerar din necropola cetăţii ce a aparţinut unui personaj important din prima generaţie de colonişti, urme de locuire în zona de est a falezei, două cuptoare artizanale pentru ceramică; perioada clasică este ilustrată printr-un segment al zidului de incintă, edificii şi cuptoare situate spre capul promontoriului, grupuri de morminte tumulare asociate pe criterii familiare în necropola cetăţii; epocile elenistică târzie şi romană timpurie sunt reprezentate prin unele vestigii păstrate pe platoul argamens, dincolo de sistemul de apărare al cetăţii romano-bizantine.

Cetatea romana avea o suprafaţă de aproximativ 2,6 ha, o formă aparent triunghiulară cu opt turnuri, şase contraforturi (bastioane) şi două porti principale. Sistemul defensiv cuprindea, în afară de incintă, şi două valuri de pământ cu şanţ. In interiorul cetăţii au fost cercetate şi, în parte restanrate, o serie de edificii publice şi private datând din sec. V- VII: „pretoriul”, basilica cu trei nave şi capelă (numită convenţional basilica nr. 3), basilica din sectorul central (bazilica 2), cea mai mare dintre bazilicile argamense, bazilica cu o singură navă (bazilica 1), locuinţe şi parte din sistemul stradal. 0 a patra bazilică, de mici dimensiuni, cu o singură navă, a fost descoperită la aproximativ 1,3 km faţă de Poarta de vest.

Necropola romano-bizantină a cetăţii a ocupat zona locuită anterior (sec I a.Chr. – IV p.Chr) în afara sistemului defensiv. În faţa cetăţii Orgame/Argamum, la aproxinnativ 2,5 km spre est, pe insula Bisericuţa se află o fortificaţie romano-bizantină şi urme de locuire din epoca greacă clasică şi elenistică, dar şi din epoca medievală timpurie.